GDPR

Integritetspolicy

Policy avseende integritet hos Rena kraftens djur och natur.

Allmänt
Denna policy beskriver hur Rena kraftens djur och natur (org. nr 860909-1924) nedan benämnd Rena kraften, hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags och personuppgifter till oss.

Personuppgiftsansvarig
Rena kraften är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling av information
För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster, eller kontakta oss för bokning eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

Vi samlar in information från dig när du kontaktar oss via telefon, mejl, facebook, messenger, sms, samt vid personligt möte. Den insamlade informationen kan inkludera ditt namn och adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, samt övrigt informationsutbyte såsom vägbeskrivning och information om ditt/dina djur.

Användning av information

Rena kraften behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att,

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som bokning av tid, genomförande av tjänst, fakturering och tillhandahållande av support.

  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, med information om djurets hälsa och om tidigare behandlingar.

  • Lämna information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Rena kraftens tjänster.

  • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.

  • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

     

Laglig grund för insamlande av data

Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support
Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) och i förekommande fall fullföljande av avtal.
Vilka personuppgifter lagras: Namn på kontaktperson, adress, telefonnummer samt e-post. Även annan information som delats av kunden och som är relevant för utförandet av Rena kraftens tjänster.
Lagringstid: Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen
Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag
Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, adress, telefonnummer samt e-post.
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

Syfte 3: Driftinformation samt kommunikation kring Rena kraftens tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Rättslig grund: Intresseavvägning
Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, adress, telefonnummer samt e-post. Även annan information som delats av kunden och som är relevant för utförandet av Rena kraftens tjänster.
Lagringstid: Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Rena kraften kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, TA system, samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Säkerhet & Informationsskydd
Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.

Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Ändring av integritetspolicy
Rena kraften äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.